EVOSOFT Sp. z o.o.
Innowacyjne rozwiązania internetowe.

ul. Nałęczowska 30/403,
20-701 Lublin

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00
tel. 81 477 59 15 / fax. 81 477 59 14
e-mail. info@dtfl.pl

REGON: 361083609
NIP: 7123294876
KRS: 0000549435

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 90 000 zł
Bank Pekao SA I oddział w Lublinie:
11 1240 1503 1111 0010 6245 9153